Skip to main content

Lokalforeninger

KLIKK PÅ FORENINGEN UNDER FOR Å LESE MER OM DE ENKELTE

Norges Kaninavlsforbund

Leder: Svein Clausen mobil 90530742 e post : svein@sveinclausen.no 

Styremedlem/nestleder: Øyvind Reinartsen tlf 91550146 e-post: oreinart@gmail.com

Styremedlem Bjørn Petter Åsheim, tlf. 916 27 825 e-post: bjoaash2@online.no

Styremedlem: Svein Ødegård, tlf. 959 30 906 e-post: sveinodegard@lyse.net

Varamedlem: Arild Gundersen, tlf. 992 44 614 e-post: arild.gundersen@aarbakke.no

Varamedlem: Geir Klepaker tlf 92246793 e-post: klepaker@hotmail.com

Varamedlem. Aleksandra Huseby Fosse tlf  e post: alefoss@online.no

Varamedlem: Roger Lie tlf 46690020 e-post rogerlie@live.no 

Askim og omegn Kaninavlsforening

Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. mobil 482 99 553,   e-post: lyshaugj@gmail.com
N.Leder Sigbjørn Johannessen, Trøskeholtet 13,1708 Sarpsborg,Tlf 977 79 788.E-post sigbjornjoh@hotmail.com
Sekretær: Marius Johnsen,Stuputveien 33 A.1816 Skiptvet.tlf 97089 090.E-post mariusjohnsen910@gmail.com

Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 911 41 100 e-post:  kjjoerg@online.no
Møte 2. mandag i måneden kl 1900 (ikke juni, juli og august) i Kabb huset i Askim

Bergen og omland Kaninavlslag

Leder: Jonny Kirkebirkeland tlf 93208052 E post: jonnykirk@live.com
Kasserer: Karl Martin Fjell, tlf 909 81 596 e-post:   karl.m.fjell@gmail.com Konto nr.:  3625 87 09378
Kass.: Øyvind Reinartsen,  tlf 91550146e-post: oreinart@gmail.com

Bergen og omegn Kaninhoppere:
Helene Osland Floen, tlf. 45480548   e-post:helenefo1910@hotmail.com

Følg oss på Facebook

Drammen og omegn Kaninavlsforening

Leder: Cato Smørgrav, Voldstadveien 294, 3320 Vestfossen.

Mobil: 986 59 635. e-post: catosmorgrav@outlook.com

Sekretær/nestleder: Thormod Saue, Kirkestien 28, 3402 Lier.

Mobil: 900 90 472. e-post: thsaue@online.no

Kasserer: Geir Vidar Askrimplass, Leirbakken 11, 3570 Ål.

Mobil: 901 18 907.   e-post: gvida-as@online.no

Konto nr: 2270 22 30377

Grenland Kaninavlslag

Leder: Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post:  enghterje@hotmail.com
Sekretær: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien
tlf. 905 30 742    e-post:  svein@sveinclausen.no
Kass.: Line Margareth Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien

Haugaland Kaninalslag

Leder: Roger Lie. Tlf: 466 90 020

Nestleder: Jarle Nesse Tlf: 901 41 371

Kasserer: Hilde Narheim. Tlf: 907 57 302. Email: hokh14@hotmail.com

Heidi Jebsen. Tlf: 918 57 973

Hoppekontakt: Hilde Narheim. Tlf: 907 57 302. Email:

Email HKAL: haugalandkaninalslag@gmail.com

Kontonummer: 3240 12 60888

Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på Facebook

Indre Østland Kaninavlslag

Leder Roger Skjølås mobil 988 11 178, e-post: e-post: ar.skjoelaas@hotmail.com

Nestleder: Rolf Kåre Flatmo mob 951 93 139

Sekretær: Tor Gillerholtmoen, mobil 983 53 321, e-post: tor.giller@hotmail.com

Styremedl.: Terje Knudsen  e-post: post@buneskaninstall.no    Tlf: 48208436

Kasserer: Hege Spjelkavik.  Tlf. 942 78 077 e-post:  egge_cool@hotmail.com

Kontonr.: 1506 21 26938

Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Jæren og Sandnes Kaninalslag

Leder: Kjell Helge Jåtun Tlf 97531571
E-post:  kjellhelgejatun@gmail.com
Sekr./nestl.: Svein Ødegård, Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
Tlf. 959 30 906    E-post: svein.odegard@aarbakke.no
Kasserer: Arild Gundersen.   Tlf.  992 44 614
e-post: arild.gundersen@aarbakke.no     Kontonr.: 32905416382

Styremedl: Jonny Hadland, tlf  91671485 mail: jonny.hadland@hotmail.no

Styremedl: Edel Yvonne Rimestad tlf 95021429 mail: edelyvonne@hotmail.com
Møte: alle møtene blir annonsert i årsplan samt på Facebook

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag

Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120.      e-post:  amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng.
Mobiltlf. 480 55 761
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, mobil 477 16 343
e-post:  haneholmen@hotmail.com          Konto nr.: 2540 21 06959
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post:  ro-lud@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag

Leiar: Stian André Moldskred, 6060 Hareid,  tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com
Nestleiar/Sekretær: Bjarne Øygard, 6265 Vatne,  tlf. 950 20 982
e-post:  bjarne.oygard@mimer.no
Kasserar: Knut Are Sundgot,  6065 Ulsteinvik,  tlf. 917 72 340
e-post:  knut.are.sundgot@tussa.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening

Leder: Snorre Jacobsen, tlf. 906 43 876, e-post:  sn-j@online.no
N.leder: Jonette S. Myrbostad, tlf. 40389423  jonettes@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, tlf. 412 35 553   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Iren Storli, tlf. 926 06 467    e-post: iren.storli@gmail.com

Oslo og Akershus Kaninavlsforening

Leder:  Arild Rønning, Fuglefjellv. 96, 2150  Årnes, tlf. 980 09 949
e-post:  arild57@outlook.com
Nestleder: Trond Pettersen
Sekretær: Elina Jokinen e-post ellujokinen@hotmail.com tlf 47658021
Styremedlem: Hans Petter Wold

Kass.: PåI-Eirik Iversen, Mellandsveien 121,  2223 Galterud
tlf.  950 85 174.   e–post: paal@aurskog-regnskapskontor.no

Varamedlem: Svein Lundgren

Rogaland Kaninalslag

Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782.  e-post:  anetland@equinor.com
Sekr.: Bjørn Egeland,  tlf. mobil:  970 66 450
e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Kasserer: Rune Martens mob 90588920    rune.martens@skretting.com  kontingent-konto:  3204 07 02406
Hopping: Helene Løining Bårdsen,   helenelbaardsen@hotmail.com
Tlf. 978 20 866        rkhopping@hotmail.com
Hjemmeside:  Vi holder oss oppdatert på facebook, og der blir også lagt inn møte datoer

Sarpsborg Kaninavlsforening

Leder: Bjørn Petter Åsheim,  Vollheim, 1730 Ise,  tlf.  916 27 825.
e-post:  bjoaash2@online.no
Nestl.: Espen Sand, tlf. 922 18 337.
e-post: espen.olaf.sand@fredfiber.net
Sekr.: Synnøve Hermansen, tlf. 476 17 632
e-post:  rsynnh@sarpsborg.net
Kass.:  konto-nr.: 1090.18.59715
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.

Sogn og Fjordane Kaninavlslag

Leiar: Øystein Osland, Røysekattv. 1, 6973 Sande i Sunnfjord tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
Nestleiar: Geir Vie, Sandal, 6826 Byrkjelo tlf 977 21 660
Kasserar: Ola Kvaal, Angedalsvegen 1085, 6811 Førde, tlf: 952 03  340

Sørlandets Kaninavlslag

Leder: Siw Thu, Kjennaveien 20, 4818 Færvik tlf. 992 28 512,   e-post: siw.arlene.thu@gmail.com
Sekretær: Marianne Wernersen, tlf. 948 40 745
e-post: caniveloci@gmail.com
Kasserer: Hanne Hageberg Tønnesen e post: hanne.h.tonnessen@gmail.com
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal,  kl 1900-2100

Trøndelagen Kaninavlsforening

Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post:  rbkfrode_fan@yahoo.no
Nestleder: Mari Gynnild
tlf: 41620747 epost: marigynnild@hotmail.com
Sekretær: Hannah Jønsson
tlf: 47613416 epost: hannahemiliejonsson@outlook.com
Styremedlem: Pia Stjerne
Tlf:  40725159 e-post: pia_stjerne@hotmail.com
Kasserer: Ove Slåen, Flatheimvegen 25C, 7549 Tanem
Tlf: 93449171 Ove.Slaen@con-form.no
Mailadresse: trondelagen@live.no, følg oss gjerne på facebook.
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com
Steinkjer Kaninklubb marcus.bragstad@gmail.com

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening

Leder: Martine Milja Sevlejordet, Dalsveien 121, 3145 Tjøme tlf. 96992679 e-post: minimemartine@Icloud.com

N.leder: Svein Edmund Bjune, Sperteveien 8, 3089 Holmestrand e-post: sebjune@hotmail.com

Kasserer/sekretær: Mona Sevlejordet, Sperteveien 8, 3089 Holmestrand tlf. 95839136 e-post: ingermonasevlejordet@gmail.com

Hoppeleder: Martine Milja Sevlejordet

mailadresse Tønsberg Kaf/ Tønsberg Hoppegruppe. tonsberg.kaf@gmail.com