Skip to main content

tk

Tidsskrift for Kaninavl (TK) utgis med 8 nummer i året, og tilsendes alle medlemmer tilsluttet NKFs lokalforeninger.

Bladet er på 32 sider i hver utgivelse, og har også fargetrykk. Bladet har fagartikler om kaniner, rasepresentasjoner, oppdretterreportasjer, utstillings- og hoppereferater, lokalstoff, utstillings- og oppdretterannonser, og mye, mye, mer.

Ønsker du medlemsskap/abonnement, ta kontakt med en lokalforening.
Ønsker du å bidra med enten artikkel, resultater eller bilder ta kontakt med redaktør. Innleveringsfrist er innen den 20. i hver måned.

 

Redaktør

Bjørn Egeland
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes.
Tlf. 970 66 450
bjorn.egeland@lyse.net

 

Noen tidligere utgaver av TK ligger under linken «Medlemsresurs/nedlasting»: