Skip to main content

Spesial-Klubber

KLIKK PÅ SPESIAL-KLUBBENE UNDER FOR Å LESE MER OM DE ENKELTE

Alaska og Havana-klubben

Leder: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,

tlf.  480 55 761.     e-post:  amklepaker@hotmail.com

Sekr./Red.: Affe Hedlund,   e-post:  alfred.hedlund@rfsisu.se

Kass.: Rolf Ludvigsen, e-post:  ro-lud@online.no

Kontingent kr 150  pr år  betales til kontonr.: 0530 18 66110

Dvergkaninklubben

Info: Christine Midtun, E-post: christin900@hotmail.com

Arild Netland, tlf. 916 39 782

e-post:  anetland@equinor.com

Norges Kaninhoppforening

Leder: Hilde Narheim.  Tlf.  907 57 302

Nestleder: Helene Løining Bårdsen.  Tlf. 978 20 866

Kasserer: Helene Floen Osland.  Tlf. 454 80 548

Sekretær: Marita I. Lien Jensen

E-post:    StyretNKHF@hotmail.com

Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Norsk Vedderklubb

Leder: Jonny Kirkebirkeland.  Tlf.   932 08 052

e-post:  jonnykirk@live.com

Kasserer: Elin Stangeland tlf 91559244

E-post:  jennista@online.no

Kontingent kr 250  –  fam kr 70  –  konto:  3250 26 57452

Raselag for Trønderkanin

Leder: Rolf Nilsen, tlf: 41284090, e-post: rolfheisand@gmail.com

Kasserer: Lars Magne Gunnes, tlf: 97608449, e-post: lars.gunnes@getmail.no

Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf: 92610307, e-post: marho@trondelagfylke.no

Kontingent kr 100.- per år, betales til kontonummer: 9365 26 36762. (merk med navn, adresse og e-post)