Skip to main content

Norges Kaninavlsforbunds historie

Før 1900

 • Forbundet blir stiftet onsdag 6 november 1897 i Kristiania.
 • Forbundet het de første årene "Foreningen til kaninavlens fremme i Norge".

Fram til 1910

 • I februar 1900 kommer det første medlemsblad. Redaktør er Kaptein B. Tambs.
 • I 1901 holdes den første kaninutstilling i turnhallen i Drammen.
 • 1902: Første forening stiftes i Stavanger.
 • Andre stiftelsesår: Bergen 1905, Moss 1907, Oslo og Drammen 1908, Sarpsborg1909, Skien og Mysen 1910.
 • Norsk andelsslakteri dannes 1906-07.
 • Ved 10-årsjubileum i 1907 blir dronning Maud forbundets beskytterske.

Fram til 1920

 • I 1912 eksporteres kaninkjøtt til England til 1 kr per kilo.
 • I 1918 er det 4.500 medlemmer og 80 lokalforeninger.
 • Dommergruppen stiftes i 1920.

Fram til 1930

 • I 1922 ved 25-års jubileum dannes det et Skandinavisk Kaninavlsforbund.
 • Forbundet kjøper i 1923 et pelsberederi i Maridalsveien 183 og 183 B.
 • I 20-årene var det utstrakt import av dyr, i blant annet rasene Chinchilla og Angora.
 • I slutten av 20-åra økes antall tidsskrifter fra 12 til 24. Medlemstallet var da 2500.
 • I 1929 var det ved landbrukstellinger 105.504 "pels og ullkaniner" og 94.675 andre kaniner.

Fram til 1940

 • I 30-årene reduseres antall tidsskrifter igjen til 12.

Fram til 1950

 • Det innføres frivillig stambokføring. Forbundet får statstilskudd.
 • Det var en stor medlemsøkning under krigen, i 1942 var det 5.500 medlemmer.
 • I Oslo og omegn KAF er det 600 medlemmer.
 • Etter krigen sank medlemstallet til 2.500.
 • Danske F. Wanning starter arbeider med ny nordisk standard.
 • Pelsberederiet får problemer med økonomi og forfall av bygninger. Eiendommen i Maridalsveien selges.

Fram til 1960

 • I 1956 opprettes Statens avlsutvalg for Kaniner.
 • Femtiårene ble avsluttet med et medlemstall på vel 400.
 • I 1960 produseres medlemsnål for NKF.
 • Firmaet Kaninservice A/L blir stiftet samme år.

Fram til 1970

 • Kaniner blir vist på fjernsyn i programmet "kosekroken" sendt i 1961.
 • Nordisk standard sendes ut på høring og ble vedtatt i 1963.
 • Even Haugen gir ut en egen avlsbok i 1964.
 • Kaninstallen på Landbrukshøgskolen, Ås ombygges, det settes i gang 5 ulike forsøk med kaniner i årene 1966 -70.
 • Forbundet feiret 70-årsjubileum i 1967 med jubileumsutstilling i Larvik. Det var kun 237 utstilte dyr.
 • Det var nå 19 aktive foreninger og et medlemstall på ca 600.
 • Bidraget fra staten var kr 15.000 pr. år , dette var 70% av forbundets inntekter.

Fram til 1980

 • I 1972 var medlemstallet rundt 700.
 • Hvit Land utgjør 1/3 av de utstilte dyr på utstillinger.
 • Landbrukstellinger viste at landet hadde 14.521 kaniner over 6 mnd.
 • Jubileumsutstillingen i 1972 ble holdt i Fredrikstad med 900 utstilte dyr.
 • Største forening ved dette 75-års-jubileumsåret var Trøndelag med 127 medlemmer.
 • Leiligheten i Maridalsveien ble solgt, pengene øremerkes til ny standard.
 • I 1975 er premieringsreglene det store diskusjonstema. Medlemstallet passerer 1400 og antall foreninger er 33.
 • Det opprettes to avlsstasjoner; en i Våler, Østfold og en i Øksnevad i Rogaland.
 • Landbruksdepartementet er villige til å støtte et landsråd, pengene bevilges først i 1979.
 • Medlemstallet er på slutten av 70-tallet oppe i 1500.
 • Landbruksforlaget lager et tilbud om kurs i kaninavl.

Fram til 1990

 • Vi får på begynnelsen av 80-tallet nye doble bedømmelseskort hvor en del lagres på stambokkontor.
 • Det gjøres to fòringsforsøk ved institutt for fjørfe og pelsdyr ved landbrukshøgskolen.
 • I 1980 er det 1700 medlemmer i forbundet, største forening er Notodden med 240 (herav 150 juniorer).
 • I 1981 er statstilskuddet til Norges Kaninavlsforbund på sitt høyeste – 65.000 pr år.
 • I 1982 er medlemstallet oppe i 2000.
 • Landsrådet legger frem sin avlsplan.
 • Landsrådet har årlige kurs for tillitsvalgte i samarbeid med forbundsstyret.
 • Forbundsstyret oppretter utvalg for produksjon, sport og PR/Informasjon.
 • Avlsstasjonen i Våle, Vestfold opprettes i 1985.
 • Norske dyr deltar på Europautstillingen i Herning, Danmark i 1985.
 • I 1986 tas 5. utgave av Nordisk Standard i bruk. Ungdyrskalaen økes fra 60 til 100 poeng.
 • Dvergkaninklubben og Angoraklubben stiftes i 1986.
 • Spesialklubbene får stemmerett ved forbundsting etter revidering av lovene i 1987.
 • 90-års jubileum i 1987 feires i Moss.
 • I 1989 arrangeres det landsutstilling i Larvik med nordisk hannekamp.
 • I 1990 arrangeres landsutstillingen i Fredrikstad med 1882 katalognummer.
 • Alaskaklubben stiftes under LU i Fredrikstad.

Fram til 2000

 • Det utgis håndbok for tillitsvalgte i lag og foreninger i 1992.
 • Landsrådet får på 90-tallet på det meste et statlig tilskudd på 905.000 kr.
 • Det blir ansatt avlskonsulent i halv stilling fra 1 mai 1988. Kaninen godkjennes som husdyr som det blir gitt produksjonstilskudd til.
 • Det var på denne tiden opptil 8 slakterier i virksomhet.
 • Det opprettes to formeringssentre for hvit land og ett for angora.
 • Stillingen som avlskonsulent økes til hel stilling.
 • På 90-tallet tok kaninhopping form som en ny aktivitet blant de yngste.
 • Økonomien er relativt god i første del av 90-tallet.
 • Det produseres brosjyremateriell for forbundet, blant annet spesialnummer av Tidsskiftet utgitt i 1992 og 1994.
 • Materialsalget er på det høyeste oppe i et overskudd på 50.000.
 • I 1991 stiftes Norsk Vedderklubb, under LU I Stavanger.
 • I 1994 stiftes Norges Kaninhoppforening, under LU i Tønsberg.
 • Avlsstasjonen i Våle nedlegges fra 1996.
 • Mottak av angoraull blir etablert.
 • 100-års jubileet feires med en flott jubileumsutstilling i februar 1997 i Fredrikstad. Utstillingen består av 2114 kaniner samt mange andre dyreslag og aktiviteter.
 • Under LU i Larvik i februar 1999 blir en ny versjon av Nordisk Standard tatt i bruk.