Skip to main content

standardNordisk Kaninstandard av 1950/1986 ble utgitt i samarbeid mellom Danmark, Norge, Sverige og i senere tid Finland. Den felles standarden ble utgitt med en målsetting om å skape enhetlige bestemmelser for eksteriørbedømmelser av kaniner i de nordiske landene. I den standarden som kom ut i 1986 besluttet landene at bestemmelser for eksteriørbedømmelser skulle være de samme innen de nordiske landene, hvilket i dag er en realitet.

 

I Norge gjelder denne utgaven (6. utgave) av Nordisk Kaninstandard fra 1. februar 1999. Det er standardkomiteen sitt håp at den nye utgaven av Nordisk Kaninstand skal muliggjøre en saklig og enhetlig eksteriørbedømmelse kaniner i de Nordiske landene.

Nordisk Kaninstandard inneholder beskrivelse av alle godkjente raser. Beskrivelsen omhandler opprinnelse, vektskala, poengskala, beskrivelse av presentasjon, kropp og farge. Samt også hva som medfører poengfradrag og diskvalifikasjon. I tillegg inneholder standarden oversikt over alle utstillingsklassene, beskrivelse av dem og retningslinjer for premiering. Den inneholder også en generell beskrivelse av eksteriørbedømmelse samt beskivelse av de forskjellige godkjente farger og tegninger med genkode.

 

Standarden kjøpes gjennom Norges Kaninavlsforbund. Den selges nå kun digitalt og koster kun kr 300,-. Er du medlem i et lokal lag så vil du få alle oppdateringer gratis. Send kr 300,- og skriv på din mail add til vipps nr:505396. Då er du sikret din elektronisk standeren når den er klar for salg, senest 1/8-23.