Skip to main content

Foreninger og spesialklubber i NKF

Diverse

Utenlandske foreninger og kaninsider

 

IMPORTMULIGHETER
Å importere kaniner til Norge er mulig. Mattilsynets regelverk/forskrift må her følges,
se: www.mattilsynet.no – Vi må understreke: Ingen kaniner kan krysse norsk grense
uten papirer: Alle kaniner som innføres skal ha formelle indentifikasjonsdokumenter.
Kaniner som er importert, har karantenetid på minst 30 dager + 30 dagers hjemme-

karantene, før de kan konkurrere/utstilles med andre kaniner.