Skip to main content

Alle foreninger i Norges Kaninavlsforbund oppfordres til å sett igang med kurs.
Et kurs igjennom natur og miljø er både lærerikt og sosialt samtidig som det det gir penger i foreningens klubbkasse.

 

Følgene kurs finnes det allerede en kursplan på:

  • 4189 Kaninoppdrett
  • 8830 Angoraullforedling 
  • 8956 Kaninbur
  • 1010 Eldre håndarbeidsteknikker- hakking (tunisisk hekling) pjoning, gimping og hekling fra jetpinne 
  • 4190 Fargelære om kaninrasenes fargeanlegg, genetikk og forståelse av genkoder og symboler
  • 4180 Kaninstandard – ny nordisk.
  • 9599 Norsk Kaninavlsforbunds utstillingsprogram
  • 3332 Organisasjonskunnskap NKF

 

For å lese mer om kursene igjennom Natur og Miljø gå inn på deres hjemmeside: Natur og Miljø