Skip to main content
Nyheter

Forbundstinget 2023

By februar 25, 2023No Comments

Forbundstinget til Norges kaninavlsforbund ble avholdt fredag 24/2 kl 1900 på Scandic Brennemoen i Mysen. Møtet startet med å minnes 4 flotte medlemmer som har gått bort i året som har vært. Vi feire 125 års jubileum, og Gullik Klepaker tok oss igjennom disse åra med en flott presentasjon og fortelling over store og små hendelser. Mange gode minner som ble presentert her. Videre så ble Bjarne Øygard valgt til ordstyrer, og førte årsmøtet igjennom på en rolig og flott måte. Ble noen diskusjoner på forslaget fra sportsutvalget om å kutte ut vandrepokalene. Det ble vedtatt att det skulle legges frem ett forslag om hvordan det ønskes fremover,  på årsmøtet i 2024.
Ivar Østli la frem regnskapet, som igjen viser positive tall, mye pga redaktøren og sekretæren sin nøysomelighet.

LUU/NM2023 blir arrangert i Bergen og LU/NM2024 og LU/NM2025 er det foreninger som jobber med å få på plass. LUU/NM 2024 er ennå ledig

Til slutt så stod valg på dagsorden, og Valgkomiteen ved Kjell Helge Jåtun hadde en komplett liste å presentere. Styremedlemmene Bjørn Petter Åsheim og Heidi Jebsen var ikke på valg i år, men alle andre posisjoner i styret var på valg. Torgeir Vestenfor hadde for en tid siden gitt beskjed om at han ønsket avløsning etter 4 år som leder. Ny leder ble Svein Clausen. Styremedlemme Svein Ødegård og Øyvind Reinartsen ble gjenvalgt. Det samme ble første varamann Arild Gundersen, revisor Bjarne Øygard og Vara revisor Sturle Skeidsvoll. Nye varamedlemer i styret ble Geir Klepaker og Roger Lie. Kontrollkomiteen ble gjenvalgt, og Jonny Hadland, Siv Thu og Annette Floen fortsette i et nytt år. Valgkomiteen ble og lik som den var, der Jonny Kirkebirkeland hadde et år igjen av sin periode, og Kjell Helge Jåtun og Roger Skjølås  tar 2 nye år.

Godt besøk møte ble avsluttet med takketale for avgående leder samt noen ord fra vår nye leder. Vi takker Torgeir for jobben han har gjort og ønske ny leder lykke til. Takk og til møte leder Bjarne Øygard

Forbundstinget var godt besøkt i år

Bjørn Petter Åsheim takker avgått leder Torgeir Vestenfor

 

Leave a Reply