Skip to main content
Nyheter

Endring i NKF’s styre

By februar 25, 2022No Comments

Nytt styret er valgt under forbundstinget 2022. Vi takker Kristin Berg for tiden hennes i styret.

Styret:
1) Leder: Torgeir Vestenfor, Indre Østland – 1 år, gjenvalg
2) Styremedlem: Bjørn-Petter Åsheim, Sarpsborg – 2 år, gjenvalg
3) Styremedlem: Heidi Jebsen, Haugaland – 2 år, gjenvalg
4) Styremedlem: Svein Ødegård, Jæren og Sandnes – 1 år, gjenvalg
5) Styremedlem: Øyvind Reinartsen, Bergen – 1 år, ny
6) Nestleder: Bjørn Petter Åsheim

Varamedlemmer:
7) 1. varamedlem: Arild Gundersen, Jæren og Sandnes – 1 år, gjenvalg
8) 2. varamedlem: Iren Storli, Nord-Trøndelag, – 1 år, ny
9) 3. varamedlem: Henrik Erlandsen, Sørlandets – 1 år, gjenvalg

Kontrollkomité:
10) Jonny Hadland, Jæren og Sandnes – 1 år, gjenvalg
11) Siw Thu, Sørlandets – 1 år, gjenvalg
12) Annette Floen, Bergen – 1 år, gjenvalg

Revisor:
13) Bjarne Øygard, Møre og Romsdal – 1 år, gjenvalg
14) Vararevisor: Sturle Skeidsvoll, Bergen – 1 år, gjenvalg

Valgkomité:15)

Kjell Helge Jåtun 2 år gjenvalg, Jonny Kirkebirkeland, ny 2 år, Roger Skjølås gjenvalg 1 år

 

Leave a Reply