Skip to main content
Nyheter

NKF’s Veileder for kaninhold

By november 23, 2017No Comments

Norges Kaninavlsforbund vil fremme god dyrevelferd, og har som overordnet mål at alle kanineiere skal behandle sin kanin godt, og beskytte den mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

 

Vi har derfor laget en veileder for hold av kanin som husdyr. Den gir samtidig uttrykk for hva NKF legger til grunn i sitt arbeid, og hva som minimum bør legges i et godt kaninhold. Husdyr er fellesbetegnelsen på de dyrearter som mennesker har temmet og tatt i sin tjeneste, og som under dets tilsyn forplanter seg regelmessig og er gjenstand for avlstiltak. Det betinger et ansvar hos kanineieren.

 

Veilederen gir klare anbefalinger, tips og gode råd til både nybegynnere og de mer erfarne kaninholdere i hele landet, og det oppfordres om å bruke den aktivt i foreningsarbeidet hele året, kanskje også i kombinasjon med kursene gjennom Studieforbundet Natur og Miljø.

 

Det er svært mange kaninholdere som ikke er medlem i en av våre mange foreninger, men som likevel søker kunnskap om kanin. Bruk derfor denne veilederen aktivt for å spre god og riktig kunnskap!

NKF’s Veileder

Leave a Reply