Skip to main content
Nyheter

Referat ifra møte Standardkommiteen

By september 8, 2017No Comments

 

Referat fra Nordisk standardmötet i Norge.
Denna gång var det Nordiska standardmötet förlagt till Larvik i Norge i samband med deras
LU den 4 mars och det var premiär för en ny arbetsform. På mötet i Danmark 2016, föreslog
Norge att vi för att minska omkostnaderna för förbunden, skulle bilda ett arbetsutskott inom
Nordisk standarddelegation med enbart en utvald delegat från varje land. Denna arbetsgrupp
ska diskutera och gemensamt arbeta igenom olika standardärenden. Med enbart en
representant från varje land, blir resekostnaderna naturligtvis betydligt lägre. Fattade beslut
fastställs i samförstånd med varje lands övriga standarddelegater innan de träder i kraft.Då
dagordningen var lång har jag valt att återge enbart de diskussioner och beslut som berör

uppfödarna

Referat

Leave a Reply