Skip to main content
Nyheter

Åretsutstiller 2017 september

By september 3, 2017No Comments

                                 ÅRETS UTSTILLER 2017.

Vi har nå fått med resultater fra 2 utstillinger avholdt etter forrige oppdatering.

Dette er Nord Trøndelag 1-2 Juli og Møre og Romsdal 2-3 September.

Det har ikke skjedd noen store endringer på listen etter disse.

Det er mange utstillinger og mange poeng og kjempe om utover,ikke minst

på LUU/NM der er det riktig mange poeng til de beste.

Listen ser nå slik ut:

1.Johnny Lyshaug              145 p.

2.Svein Erik Tønnesen         126 p.

3.Ingrid Harmens                  86 p.

4.Roy Thorstensen                 84 p.

5.Stensland/Ødegård              80 p.

6.Jarluf Lomeland                   72 p.

7.Roger Skjølås                      61 p.

8.Johnny Kirkebirkeland          42 p.

9.Johan Viker                         39 p.

10.Geir Hamre                        38 p.

11.Kari Jørgenrud                    36 p.

12.Bjørn Egeland                     36 p.

13.Alf Gunnes                          32 p.

14.Robert Gabrielsen                30 p.

15.Bjørn Petter Åsheim             30 p.

16.Thormod Saue                     24 p.

17.Per Egil Hagen                     23 p.

18.Jan Erik Baller                      21 p.

19.Bjarne Øygard                      18 p.

20.Kristin Berg                          17 p.

21.Jan Magne Lien                     15 p.

22.Tor Gillerholtmoen                15 p.

23.Ludvig Gulliksen                   15 p.

24.Sturle Skeidsvoll                   14 p.

25.Terje Engh                            14 p.

26.Anne Lise og Kåre Tvedt         12 p.

27.Svein Kamfjord                      12 p.

28.Øystein Osland                       11 p.

29.Hans Petter Wold                    09 p.

30.Marit og Egil Stensland            08 p.

31.Leif Opsund                            06 p.

32.Stian Andre Moldskred             06 p.

33.Karoline og Ulrik Klepaker        06 p.

34.Kristian Kilde Øvergård            06 p.

35.Marte Skodjevåg Sundgot        05 p.

36.Hanne Kristin Foss                  04 p.

37.Mona Hellersen                       03 p.

38.Geir Vidar Asgrimsplass           03 p.

39.Naomi A Thorstensen              03 p.

40.Elias Morgan Sulen Jacobsen    03 p.

41.Torgeir Vestenfor                    02 p.

42.Karl Meihack                           02 p.

43.Snorre Jacobsen                      02 p.

44.Randi Uvås                              02 p.

45.Hilde Krogedal                         02 p.

46.Magnor Ølberg                         01 p.

47.Ingjerd Lien                             01 p.

Leave a Reply