Skip to main content
Nyheter

Åretsutstiller resultater etter LUU

By november 7, 2013No Comments

Nå tar vi med resultater fra LUU/NM i Rakkestad.

Her var det mange poeng og kjempe om.

Vinneren fikk hele 40 poeng og BIS ga 10 p.

Det har skilt seg ut en trio Tor Gillerholtmoen,Bjarne Øygard og Bjørn Egeland.

De har en klar ledelse men dette kan fort forandre seg.

Det er mange utstillinger og mange poeng og kjempe om utover vinteren.

Listen ser nå slik ut,


1.Tor Gillerholtmoen    167 p.

2. Bjarne Øygard         144 p.

3.Bjørn Egeland           140 p.

 

 

4.Arild Gundersen        102 p.

5.Alf Gunnes                81 p.

6.Magnor Ølberg           74 p.

7.Kai Tveten                 67 p.

8.Bjørn Petter Åsheim   60 p.

9.Arild Nettland             46 p.

10.Jarluf Lomeland        45 p.

11.Ivar Haugland            36 p.

12.Sturle Skeidsvoll       35 p.

13.Johnny Kirkebirkeland  34 p.

14.Leif Opsund                 30 p.

15.Jo Kristian Bårvåg Tønessen  29 p.

16.Anne Lise Tveten         27 p.

17.Kari Jørgenrud             24 p.

18.Mathias Gaaserud       24 p.

19.Bjarte Halsne              24 p.

20.Knut Are Sundgot        21 p.

21.Oddmund Veka           21 p.

22.Trond Pettersen           21 p.

23.Øystein Osland           21 p.

24.Karl Meihack               15 p.

25.Snorre Jacobsen          14 p.

26.Hanne Kristin Foss       14 p.

27.Oddvar Stangeland        13 p.

28.Bente Torland                12 p.

29.Kåre Leonard Tvedt         12 p.

30.Anne Lise Tvedt              12 p.

31.Jan Magne Lien               10 p.

32.Gillerholtmoen/Jokinen     09 p.

33.Johnny Lyshaug              07 p.

34.Kjell Randby                   06 p.

35.Martin Bjørk Kjørbek        06 p.

36.Harry W Nielsen              05 p.

37.Eina Anshus                   05 p.

38.Espen Klepaker               05 p.

39.Kristin Berg                     03 p.

40.Pia Amundsen                 03 p.

41.Helene Vadum Wilmann   03 p.

42.Elina Jokinen                   03 p.

43.Hilde Krogedal                 03 p.

44.Trond Steinstø                 02 p.

45.Therese Raustein Selnes  02 p.

46.Sverre Skeidsvoll              02 p.

47.Terje Engh                       01 p.

48.Halgjerd Seim Paulsen      01 p.

Leave a Reply