Skip to main content
NKF

Medlemskap

By september 23, 2013februar 14th, 2019No Comments

Velkommen som medlem i Norges Kaninavlsforbund

 

Er du interessert i kaniner?
Vil du bli med i et organisert kaninmiljø?

 

– Da håper vi i Norges Kaninavlsforbund at du finner det interessant og vi ønsker alle velkommen som medlem i et aktivt kaninmiljø. Enten du har én kanin, eller flere, er ikke det av betydning. Våre 30 lokale foreninger er spredd rundt om i landet. Disse har medlemsmøter, arrangerer utstillinger og mange andre aktiviteter.

 

Medlemmene finnes i alle aldersgrupper. Når du blir medlem i en lokal forening, går du også inn i NKFs register. Da vil du få tilsendt medlemsbladet «Tidsskrift for Kaninavl», som utgis med 8 nummer i året. Her vil du finne forskjellige artikler og bilder, som for eksempel: Presentasjon av kaninraser. Tips om fôring og stell. Du kan se og lese om hvordan andre kaninoppdrettere har det, du vil da få et innblikk i kaninstaller og burtyper, samt mange andre nyttige råd.

 

Som medlem kan du bli med på alle våre utstillinger og hoppekonkurranser rundt om i landet. Dine kaniner blir bedømt av våre autoriserte dommere, og blir registrert/stambokført. Ta kontakt (per telefon, brev eller e-post, se vår liste over kontaktpersoner), så vil du få mer informasjon, og få vite om nærmeste lokalforening. Du kan også kontakte din lokalforening direkte for å melde deg inn.

 

 

NKF har følgende grupper av medlemsinndeling:

Juniormedlem = til og med det kalenderår en fyller 17 år.

Seniormedlem = fra og med det kalenderår en fyller 18 år.

Familiemedlem = medlem med tilknytning til et junior- eller seniormedlem, men «senior-familiemedlem» kan ikke tilknyttes et juniormedlem.

Støttemedlem = et allerede medlem har anledning å være støttemedlem i andre foreninger/lag, men kan kun delta på utstillinger under sin hovedforening. Kontingenten er den samme som gjelder for familiemedlemsskap.

Direktemedlem = får tilsendt «Tidsskrift for Kaninavl».

Familiegruppe = medlemmer med tilknytning til et seniormedlem (kontingent er 1 senior + 3 familiemedlemmer).

 

Alle medlemmer har samme rettigheter, men familie- og familiegruppemedlemmer får ikke tilsendt NKFs medlemsblad «Tidsskrift for Kaninavl».

Leave a Reply